http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

30.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s reproduktory, případně notebook a kvalitní připojení k internetu. Není nutná kamera ani mikrofon.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Anotace semináře:

Klienty sociálních služeb jsou plně svéprávné fyzické osoby a také osoby, které mají některá práva omezena. Svéprávností pojmenoval občanský zákon způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Zákonodárce vychází ze zásady, že člověk je schopen právně jednat tehdy, je-li k tomu mentálně způsobilý. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání.
V souladu s právním řádem České republiky, lze omezit práva člověka pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná a brání člověku právně jednat v určitém rozsahu. Protože se jedná o podstatný zásah do přirozených práv člověka, musí být jasně regulován a svěřen do výlučné soudní jurisdikce. Účastníci semináře budou seznámeni s procesními i hmotněprávními podmínkami, které musí být komplexně naplněny pro omezení práv člověka.
Osoby s omezenou svéprávností mnohdy potřebují sociální služby. Při zajišťování a poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům semináře bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí osob s omezenou svéprávností.
Nelze pominout, že oprávnění a z něho vyplývající odpovědnost za správu záležitostí opatrovance má opatrovník, nikoliv sám opatrovanec. Některá právní jednání činí opatrovanec samostatně a opatrovník je dodatečně schválí. Platná právní jednání může v určitém rozsahu činit opatrovanec. Je nutné pochopit kdy jsou taková jednání legitimní a kdy nikoliv.
Na opatrovníkovi spočívá povinnost pečovat o záležitosti chráněné osoby. Poskytovatelé sociálních služeb rovněž pečují o „chráněné“ osoby. Mnoho činností právní povahy provádí ve prospěch těchto osob, ačkoliv by je měl provádět opatrovník. Proto je třeba vymezit právní kompetence a vzájemné vztahy mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky. Práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a opatrovníků jsou vymezena různými právními předpisy. Obě uvedené profese se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto patří k profesní odbornosti znalost vzájemných kompetencí.
Cílem semináře je definování rozsahu právního jednání klientů sociálních služeb, kteří mají omezenou svéprávnost a vymezení odpovědnosti opatrovníků a poskytovatelů sociálních služeb pro právní jednání za tyto osoby.

 

Cílová skupina: sociální pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci s kumulovanou funkcí opatrovníka, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

 

Druh služeb: ambulantní služby, terénní a pobytové

 

Program:

- Přehled současně platných právních předpisů k problematice omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka
- Definice podstatných právních skutečností, které musí být splněny pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka.
- Kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní jednání a rozhodování v každodenních záležitostech.
- Vymezení právních vztahů, které jsou předmětem omezení právního jednání u osob s duševní poruchou (uzavírání pracovní smlouvy, nakládání s osobními údaji, rozhodování o trvalém pobytu).
- Podstata zdravotní diagnózy, lékařské zprávy a znaleckého posudku pro rozhodování o omezení svéprávnosti  
- Definování práv a povinností opatrovníků dle současně platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.Zobrazit

04.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Praktický seminář k novelám zákoníku práce s příklady a řešením dopadů posledních změn v oblasti personální a mzdové praxe v roce 2024 s důrazem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolenou, výkon práce na dálku, informování zaměstnanců, doručování písemností a další změnami dotčené oblasti

Jedná se o konzultační seminář, který je zaměřen na prezentaci aktuální pracovněprávní problematiky spojené s jejími změnami z přelomu let 2023 a 2024 a její aplikaci v každodenní praxi personalistů a mzdových účetních.

Z obsahu semináře lze uvést například:

1. Snadné způsoby zajištění informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům.
2. Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo prac. poměr:
- způsoby a možnosti rozvržení pracovní doby;
- rozdíly mezi DPP a DPČ při započítávání tzv. „náhradních dob“;
- souvislosti a následky ukončení DPP nebo DPČ výpovědí bez uvedení výpovědního důvodu;
- podmínky dovolené a jednoduché způsoby jejího výpočtu.
3. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců.
4. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu.
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených.
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak.
7. Doprovodné věcné změny – přehledně.
8. Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře.

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb. Budou prezentovány také změny pracovněprávní úpravy vyplývající ze zákonů č. 408/2023 Sb. a č. 413/2023 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v samém závěru roku 2023.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

 

Zobrazit
06.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách a jeho legislativní změny od 1.7.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program kurzu:

1. Vymezení současně platné právní úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o dalších současně platných, souvisejících právních předpisech ČR.
· Doporučené postupy, podstatné informační zdroje).

2. Základní zásady a pojmy zákona
· Podstata základnhoí poradenství, lidská práva a svobody v oblasti sociálních služeb,
· Aktuální znění a rozšíření výčtu základních pojmů zákona o sociálních službách (statut osoby pečující, síť sociálních služeb)

3. kompetence a působnost správních orgánů v oblasti sociálních služeb a jejich změny.

4. Příspěvek na péči
· Účel a podstatná kritéria příspěvku na péči,
· Změny ve výši příspěvku na péči..

5.Systém sociálních služeb a jeho právní úprava
– změny zaměření sociálních služeb, přechodná ustanovení.

6. Sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách a sociální služby poskytované bez zákonné registrace.

7. Základní a fakultativní činnosti sociálních služeb
- Současný stav, vymezení dalších nových základních činností.

8. Podmínky pro odbornou způsobilost stanovené zákonem o sociálních službách:
- Kompetence a povinnosti při výkonu sociální práce na obci I.II., Úřadu práce a při poskytování sociálních služeb.
- Nová definice bezúhonosti pracovníků v sociálních službách
- Změny v povinnosti prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách.

9. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a související správní delikty.

10. změny v části, která vymezuje správní přestupky a správní delikty.

11. Podstata a zákonné náležitosti smluvních vztahů mezi klientem a poskytovatelem sociální služby.

12 Závěrečné dotazy účastníků kurzu.

Zobrazit
13.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb a změny a účinné od 1.7.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit
14.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách - novinky 2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Program:

Podání základních informací k zákonu o sociálních službách v platném znění, zaměření na:
- novinky v roce 2024, - platné doporučené postupy a výklady jednotlivých §§, - využití v praxi,
- odpovědi na dotazy

Novela prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k 1.1.2024 - využití v praxi:
- smlouva poskytovatele sociálních služeb a žadatele podle § 91
- žadatelé  o sociální službu, cílové skupiny poskytovatele sociální služby - kdo podepisuje smlouvu
- náležitosti smlouvy, GDPR, mlčenlivost

Příspěvek na péči
- nárok na příspěvek, podání žádosti, určení a využití příspěvku na péči: pečující osoby, asistent sociální péče, poskytovatel sociální služby, přechod nároku po úmrtí žadatele /příjemce (osoba blízká, poskytovatel pobytové sociální služby)

Sociální služby - terénní, ambulantní, pobytová, - základní činnosti

Sociální poradenství
- kdo vykonává sociální poradenství základní a kdo odborné sociální poradenství
- sociální poradenství sociálního pracovníka v rámci sociálního šetření

Stanovení úhrad za poskytování sociální služby
- sociální služby - bezplatné, za úhradu, poskytování základních činností

Činnosti poskytovatele sociální služby

Sociální práce na obecních a krajských úřadech - vzor standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Činnsti sociálního pracovníka

Odbornost sociálních pracovníků

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči

Zobrazit
18.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách a jeho legislativní změny od 1.7.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program kurzu:

1. Vymezení současně platné právní úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o dalších současně platných, souvisejících právních předpisech ČR.
· Doporučené postupy, podstatné informační zdroje).

2. Základní zásady a pojmy zákona
· Podstata základnhoí poradenství, lidská práva a svobody v oblasti sociálních služeb,
· Aktuální znění a rozšíření výčtu základních pojmů zákona o sociálních službách (statut osoby pečující, síť sociálních služeb)

3. kompetence a působnost správních orgánů v oblasti sociálních služeb a jejich změny.

4. Příspěvek na péči
· Účel a podstatná kritéria příspěvku na péči,
· Změny ve výši příspěvku na péči..

5.Systém sociálních služeb a jeho právní úprava
– změny zaměření sociálních služeb, přechodná ustanovení.

6. Sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách a sociální služby poskytované bez zákonné registrace.

7. Základní a fakultativní činnosti sociálních služeb
- Současný stav, vymezení dalších nových základních činností.

8. Podmínky pro odbornou způsobilost stanovené zákonem o sociálních službách:
- Kompetence a povinnosti při výkonu sociální práce na obci I.II., Úřadu práce a při poskytování sociálních služeb.
- Nová definice bezúhonosti pracovníků v sociálních službách
- Změny v povinnosti prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách.

9. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a související správní delikty.

10. změny v části, která vymezuje správní přestupky a správní delikty.

11. Podstata a zákonné náležitosti smluvních vztahů mezi klientem a poskytovatelem sociální služby.

12 Závěrečné dotazy účastníků kurzu.

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo