http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

30.04.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit
14.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytování sociální služby aneb Máme naší smlouvu správně?
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program semináře:

- Přehled právních předpisů, které upravují podmínky realizace sociálních služeb v České republice.
- Vymezení definice a obsahu smlouvy, smluvního vztahu, dle občanského zákoníku.
- Smlouva o poskytnutí sociální služby – účel smluvního vztahu, základní a podstatné náležitosti smlouvy
- Vztah občanského zákona k zákonu o sociálních službách
- Definování rozsahu poskytování sociální služby – příklady dobré praxe
- Příklady správného určení místa a času poskytování sociální služby
- Ustanovení k výši finančních úhrad a jejich změn ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
- Možné způsoby finančních úhrad a vyúčtování za poskytnutí sociální služby.
- Příklady právně relevantních výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Příklady neprokazatelných a nejasných výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Určení vhodných kritérií pro stanovení výpovědních lhůt
- Závěrečná ustanovení smlouvy
- Dodatky - způsoby možných změn smlouvy o poskytování sociální služby
- Přílohy samostatné, přílohy jako součást smlouvy

Zobrazit
16.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Praktický seminář k novelám zákoníku práce s příklady a řešením dopadů posledních změn v oblasti personální a mzdové praxe v roce 2024 s důrazem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolenou, výkon práce na dálku, informování zaměstnanců, doručování písemností a další změnami dotčené oblasti

Jedná se o konzultační seminář, který je zaměřen na prezentaci aktuální pracovněprávní problematiky spojené s jejími změnami z přelomu let 2023 a 2024 a její aplikaci v každodenní praxi personalistů a mzdových účetních.

Z obsahu semináře lze uvést například:

1. Snadné způsoby zajištění informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům.
2. Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo prac. poměr:
- způsoby a možnosti rozvržení pracovní doby;
- rozdíly mezi DPP a DPČ při započítávání tzv. „náhradních dob“;
- souvislosti a následky ukončení DPP nebo DPČ výpovědí bez uvedení výpovědního důvodu;
- podmínky dovolené a jednoduché způsoby jejího výpočtu.
3. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců.
4. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu.
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených.
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak.
7. Doprovodné věcné změny – přehledně.
8. Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře.

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb. Budou prezentovány také změny pracovněprávní úpravy vyplývající ze zákonů č. 408/2023 Sb. a č. 413/2023 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v samém závěru roku 2023.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

 

Zobrazit
23.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách - novinky 2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Program:

Podání základních informací k zákonu o sociálních službách v platném znění, zaměření na:
- novinky v roce 2024, - platné doporučené postupy a výklady jednotlivých §§, - využití v praxi,
- odpovědi na dotazy

Novela prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k 1.1.2024 - využití v praxi:
- smlouva poskytovatele sociálních služeb a žadatele podle § 91
- žadatelé  o sociální službu, cílové skupiny poskytovatele sociální služby - kdo podepisuje smlouvu
- náležitosti smlouvy, GDPR, mlčenlivost

Příspěvek na péči
- nárok na příspěvek, podání žádosti, určení a využití příspěvku na péči: pečující osoby, asistent sociální péče, poskytovatel sociální služby, přechod nároku po úmrtí žadatele /příjemce (osoba blízká, poskytovatel pobytové sociální služby)

Sociální služby - terénní, ambulantní, pobytová, - základní činnosti

Sociální poradenství
- kdo vykonává sociální poradenství základní a kdo odborné sociální poradenství
- sociální poradenství sociálního pracovníka v rámci sociálního šetření

Stanovení úhrad za poskytování sociální služby
- sociální služby - bezplatné, za úhradu, poskytování základních činností

Činnosti poskytovatele sociální služby

Sociální práce na obecních a krajských úřadech - vzor standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Činnsti sociálního pracovníka

Odbornost sociálních pracovníků

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči

Zobrazit
28.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o obcích po účinnosti novely od 1.1.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: JUDr. Václav Chmelík

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Hlavním tématem novely je především úprava odměňování zastupitelů a její automatická valorizace, zavedení tzv. společenství obcí, tzv. létajícího úředníka či úprava finančních limitů u vyhrazených pravomocí zastupitelstva. Výslovně se do textu zákona zakotvuje i možnost konat zasedání zastupitelstva (či rady) on-line.

Cíle a obsah kurzu
Podat zejména ucelený přehled změn zákona o obcích. Zdůraznit nejdůležitější změny, které mají dopad na každodenní chod obcí. Zodpovědět, zda obce musejí s ohledem na novelu zákona o obcích v nejbližší době něco měnit. Upozornit na možné problémy související s novelou zákona o obcích. Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Postavení obce a zákon o obcích
- Výčet novelizovaných oblastí
- Odměňování zastupitelů
- Změny, které v oblasti odměňování přinesla novela zákona o obcích.
- Právní vztah zastupitele k obci v oblasti odměňování (zastupitel jako zaměstnanec?, základní principy, povaha funkce zastupitele).
- Odměna za výkon funkce (rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, specifické postavení starosty, krácení odměny, zvýšení odměny, odměňování při souběhu funkcí, odměňování ve volebním mezidobí).
- Další aspekty odměňování (mimořádná odměna – procedurální pravidla, zákaz poskytování darů, odchodné, dovolená…).
- Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.
 
Orgány obce a jejich fungování, pravomoci
- Postavení orgánů, rozlišení pravomocí, změna limitů.
- Náležitosti rozhodování
- Možnost online zasedání zastupitelstva/schůzí rady.
 
Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem
- Povinnost péče řádného hospodáře
- Cena v místě a čase obvyklá
- Povinnost zveřejnit záměr

Kurz je určen jak voleným představitelům obcí a měst, tak úředníkům, kteří zákon o obcích aplikují ve své praxi.

Zobrazit
30.05.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s reproduktory, případně notebook a kvalitní připojení k internetu. Není nutná kamera ani mikrofon.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Anotace semináře:

Klienty sociálních služeb jsou plně svéprávné fyzické osoby a také osoby, které mají některá práva omezena. Svéprávností pojmenoval občanský zákon způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Zákonodárce vychází ze zásady, že člověk je schopen právně jednat tehdy, je-li k tomu mentálně způsobilý. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání.
V souladu s právním řádem České republiky, lze omezit práva člověka pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná a brání člověku právně jednat v určitém rozsahu. Protože se jedná o podstatný zásah do přirozených práv člověka, musí být jasně regulován a svěřen do výlučné soudní jurisdikce. Účastníci semináře budou seznámeni s procesními i hmotněprávními podmínkami, které musí být komplexně naplněny pro omezení práv člověka.
Osoby s omezenou svéprávností mnohdy potřebují sociální služby. Při zajišťování a poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům semináře bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí osob s omezenou svéprávností.
Nelze pominout, že oprávnění a z něho vyplývající odpovědnost za správu záležitostí opatrovance má opatrovník, nikoliv sám opatrovanec. Některá právní jednání činí opatrovanec samostatně a opatrovník je dodatečně schválí. Platná právní jednání může v určitém rozsahu činit opatrovanec. Je nutné pochopit kdy jsou taková jednání legitimní a kdy nikoliv.
Na opatrovníkovi spočívá povinnost pečovat o záležitosti chráněné osoby. Poskytovatelé sociálních služeb rovněž pečují o „chráněné“ osoby. Mnoho činností právní povahy provádí ve prospěch těchto osob, ačkoliv by je měl provádět opatrovník. Proto je třeba vymezit právní kompetence a vzájemné vztahy mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky. Práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a opatrovníků jsou vymezena různými právními předpisy. Obě uvedené profese se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto patří k profesní odbornosti znalost vzájemných kompetencí.
Cílem semináře je definování rozsahu právního jednání klientů sociálních služeb, kteří mají omezenou svéprávnost a vymezení odpovědnosti opatrovníků a poskytovatelů sociálních služeb pro právní jednání za tyto osoby.

 

Cílová skupina: sociální pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci s kumulovanou funkcí opatrovníka, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

 

Druh služeb: ambulantní služby, terénní a pobytové

 

Program:

- Přehled současně platných právních předpisů k problematice omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka
- Definice podstatných právních skutečností, které musí být splněny pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka.
- Kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní jednání a rozhodování v každodenních záležitostech.
- Vymezení právních vztahů, které jsou předmětem omezení právního jednání u osob s duševní poruchou (uzavírání pracovní smlouvy, nakládání s osobními údaji, rozhodování o trvalém pobytu).
- Podstata zdravotní diagnózy, lékařské zprávy a znaleckého posudku pro rozhodování o omezení svéprávnosti  
- Definování práv a povinností opatrovníků dle současně platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.Zobrazit

04.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Praktický seminář k novelám zákoníku práce s příklady a řešením dopadů posledních změn v oblasti personální a mzdové praxe v roce 2024 s důrazem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolenou, výkon práce na dálku, informování zaměstnanců, doručování písemností a další změnami dotčené oblasti

Jedná se o konzultační seminář, který je zaměřen na prezentaci aktuální pracovněprávní problematiky spojené s jejími změnami z přelomu let 2023 a 2024 a její aplikaci v každodenní praxi personalistů a mzdových účetních.

Z obsahu semináře lze uvést například:

1. Snadné způsoby zajištění informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům.
2. Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo prac. poměr:
- způsoby a možnosti rozvržení pracovní doby;
- rozdíly mezi DPP a DPČ při započítávání tzv. „náhradních dob“;
- souvislosti a následky ukončení DPP nebo DPČ výpovědí bez uvedení výpovědního důvodu;
- podmínky dovolené a jednoduché způsoby jejího výpočtu.
3. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců.
4. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu.
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených.
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak.
7. Doprovodné věcné změny – přehledně.
8. Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře.

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb. Budou prezentovány také změny pracovněprávní úpravy vyplývající ze zákonů č. 408/2023 Sb. a č. 413/2023 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v samém závěru roku 2023.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

 

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo