A+ A A-

Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi

Základní informace Obsah kurzu PŘIHLÁŠKA
Název kurzuPoskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
Cena2190 Kč (bez DPH)
Cena s DPH2190 Kč (AK - osvobozeno od DPH)
AkreditaceA2023/0700-SP
Datum konání kurzu26. 09. 2024
Čas9:00 - cca 13:30
LektorMgr. Monika Heczková
Místo konáníOnline webinář
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Program kurzu:

Přehled aktuálně účinných právních předpisů, upravují poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
- Systém finančních příspěvků ze zdravotního pojištění na zajištění zdravotnických pomůcek a systém finančních příspěvků na zvláštní pomůcky v působnosti Úřadu práce.
- Proces správního řízení o dávkách – práva a povinnosti účastníka, účel přerušení řízení, posuzování zdravotního stavu k jednotlivým druhům dávek, vyjádření se k podkladům před vydánmí Rozhodnutí.
- Právní účinky rozhodnutí I. a II. stupně v řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
- Příspěvek na mobilitu – podmínky a kritéria pro uplatnění nároku a jeho výplaty.
- Příspěvek na mobilitu a příspěvek na energie spojené s používáním dýchacích přístrojů

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (úprava bytu, motorové vozidlo, rozšíření dveří, svislé a šikmé plošiny atd.)
- Udělení souhlasu vlastníka domu s instalací zvláštní pomůcky, právo občana na svobodný pohyb, využívání zvláštní pomůcky více osobami

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s diagnostikovanou demencí.
- Vymezení a přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (vodicí pes, kamerové lupy, elektronické pomůcky pro komunikaci a orientaci atd.)
- Vymezení zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (speciální program na odezírání komunikace, tablet, zesilovač bytového zvonku atd.)

Zákonem vymezená výše finančních příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek
- Podmínky nastalé pro Vrácení části nebo plné výše přiznaného příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.

Druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením - oprávnění držitele průkazu osoby se zdravotním postižením  
- Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a nárok na „parkovací průkaz“-
- Parkovací místa vyhrazená v místě bydliště osoby se zdravotním postižením a parkovací místa vyhrazená na veřejných místech, určená pro osoby se zdravotním postižením.

Zdravotní stavy pro které přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením.
- Zdravotní stavy nedefinované, pro které lze přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením
- Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením a doba platnosti lékařského posudku pro užívání průkazu osoby se zdravotním postižením

Závěrečné dotazy a odpovědi účastníků kurzu.

Povinné údaje jsou orámovány modře
* pro úředníky jsou datum a místo narození povinným údajem pro účely vyplnění osvědčení
Je možné vyplnit více emailových adres oddělených čárkou. Vhodné využít v případě uvedení více osob na přihlášce pro obeslání všech uvedených účastníků.

Potřebuji zaslat fakturu předem pro provedení úhrady.:
Částka:

Souhlasím s obchodními podmínkami: zobrazit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: zobrazit

Pokud Vám po odeslání přihlášky potvrzovací email nepřijde do 30 min., kontaktujte nás na info@vzdelavani.com nebo na tel. 777766109 pro ověření přihlášení.

DŮLEŽITÉ: V případě Vaší neúčasti na kurzu prosím dbejte na včasné odhlášení dle obchodních podmínek. Při pozdním odhlášení nebo neodhlášení a Vaší neúčasti na kurzu nemůže být brán zřetel na Vaši neúčast a budeme po Vás požadovat uhrazení vloženého.

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo