A+ A A-

Přehled o aktuálních novelách a jejich školeních

Přehled o aktuálních novelách a jejich školeních Naše kurzy se snaží reagovat na aktuální změny zákonů a jsou vedeny zkušenými lektory, kteří se většinou podílejí na přípravě dané novely, příp. jsou to odborníci z praxe. Pokud nejbližší kurzy nevystihují téma, které by Vás zajímalo, kontaktujte nás přes dotazník na hlavní stránce, příp. přes e-mail, o jaké téma máte zájem. Pokusíme se takovýto kurz zrealizovat.

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo