http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

19.03.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytování sociální služby aneb Máme naší smlouvu správně?
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program semináře:

- Přehled právních předpisů, které upravují podmínky realizace sociálních služeb v České republice.
- Vymezení definice a obsahu smlouvy, smluvního vztahu, dle občanského zákoníku.
- Smlouva o poskytnutí sociální služby – účel smluvního vztahu, základní a podstatné náležitosti smlouvy
- Vztah občanského zákona k zákonu o sociálních službách
- Definování rozsahu poskytování sociální služby – příklady dobré praxe
- Příklady správného určení místa a času poskytování sociální služby
- Ustanovení k výši finančních úhrad a jejich změn ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
- Možné způsoby finančních úhrad a vyúčtování za poskytnutí sociální služby.
- Příklady právně relevantních výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Příklady neprokazatelných a nejasných výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Určení vhodných kritérií pro stanovení výpovědních lhůt
- Závěrečná ustanovení smlouvy
- Dodatky - způsoby možných změn smlouvy o poskytování sociální služby
- Přílohy samostatné, přílohy jako součást smlouvy

Zobrazit
09.04.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Program kurzu:

Přehled aktuálně účinných právních předpisů, upravují poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
- Systém finančních příspěvků ze zdravotního pojištění na zajištění zdravotnických pomůcek a systém finančních příspěvků na zvláštní pomůcky v působnosti Úřadu práce.
- Proces správního řízení o dávkách – práva a povinnosti účastníka, účel přerušení řízení, posuzování zdravotního stavu k jednotlivým druhům dávek, vyjádření se k podkladům před vydánmí Rozhodnutí.
- Právní účinky rozhodnutí I. a II. stupně v řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
- Příspěvek na mobilitu – podmínky a kritéria pro uplatnění nároku a jeho výplaty.
- Příspěvek na mobilitu a příspěvek na energie spojené s používáním dýchacích přístrojů

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (úprava bytu, motorové vozidlo, rozšíření dveří, svislé a šikmé plošiny atd.)
- Udělení souhlasu vlastníka domu s instalací zvláštní pomůcky, právo občana na svobodný pohyb, využívání zvláštní pomůcky více osobami

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s diagnostikovanou demencí.
- Vymezení a přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (vodicí pes, kamerové lupy, elektronické pomůcky pro komunikaci a orientaci atd.)
- Vymezení zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (speciální program na odezírání komunikace, tablet, zesilovač bytového zvonku atd.)

Zákonem vymezená výše finančních příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek
- Podmínky nastalé pro Vrácení části nebo plné výše přiznaného příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.

Druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením - oprávnění držitele průkazu osoby se zdravotním postižením  
- Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a nárok na „parkovací průkaz“-
- Parkovací místa vyhrazená v místě bydliště osoby se zdravotním postižením a parkovací místa vyhrazená na veřejných místech, určená pro osoby se zdravotním postižením.

Zdravotní stavy pro které přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením.
- Zdravotní stavy nedefinované, pro které lze přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením
- Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením a doba platnosti lékařského posudku pro užívání průkazu osoby se zdravotním postižením

Závěrečné dotazy a odpovědi účastníků kurzu.

Zobrazit
30.04.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit